ТИ СИ БЪДЕЩЕТО

Първият конкурс за кръгова икономика и устойчив мениджмънт в България

Конкурс за мениджъри на български организации, които прилагат иновативни практически решения за устойчиво управление и преминаване към модела на кръгова икономика. Форматът провокира споделянето и адаптирането на добри практики за ефективното използване на природните ресурси чрез намаляване, повторно потребление, преработка и трансформация на масовите отпадъци в нов ресурс, както и прилагането на иновативни практики за устойчиво управление. Победителят в конкурса ще получи пълна стипендия за магистърска програма "Кръгова икономика и устойчив мениджмънт - иновации, предприемачество и чисти технологии", която се реализира съвместно от Cleantech Bulgaria и Висше училище за застраховане и финанси (ВУЗФ).

ЗА КОГО

Мениджъри и млади професионалисти, ангажирани с дейностите по устойчиво развитие на български компании в различни сектори, неправителствен сектор, институции.

ФОРМА ЗА УЧАСТИЕ

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ - 15 МАЙ 2018

НАГРАЖДАВАНЕ

Финалът на конкурса ще се състои по време на Бизнес форум "Кръгова икономика и чисти технологии", който е част от официалната програма на Председателството на България на ЕС и се реализира от Cleantech Bulgaria под патронажа на Министерство на околната среда и водите". Финалистът ще получи пълна стипендия за Магистърската програма "Кръгова икономика и устойчив мениджмънт".

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

Апликационните форми с успешни бизнес практики за устойчиво управление на участниците ще бъдат оценявани въз основа на експертно изготвени групи социални, икономически и екологични критерии и ще бъдат анализирани от компетентно жури, което ще избере финалистите.

ЖУРИ НА КОНКУРСА

 


Любомир Пейновски

Съ-председател и член на Управителния съвет на Фондация „Клийнтех България“, както и съдружник в Клийнтех България ООД. Разполага с над 20 години опит в управлението и мониторинга на националните стратегически рамкови програми и структурните фондове. Любомир Пейновски отговаря за управлението и координацията на първия в България Регионален Център за иновации и технологии към ЕИТ (подразделение на ЕК), с фокус иновации е сферата на климата и устойчивите енергии. Като мажоритарен собственик на Клийнтех България той е член на УС на КРИБ, като за 2017г. беше отличен с престижната награда на КРИБ „Мистър Икономика“за 2017г. в категория „Бизнес/консултантски услуги“.


Детелина Смилкова

Вицепрезидент на Висшето училище по застраховане и
финанси (ВУЗФ). През 2015 година е избрана за председател на Управителния съвет на Българската
асоциация за управление на хора (БАУХ) - единствената организация в България за
управление на хора, в която членуват над 850 компании. През 2017 е избрана за съпредседател на комитет “Образование” към Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в
България /КРИБ/.  През 2012 г. списание „BG Business Review“ я отличава за принос в развитието на образованието в България.

Гжегож Кониечни

Главен изпълнителен директор на ING Bank България от началото на 2018 г. Преди това има натрупан над 20 годишен професионален опит в банковия сектор и по-специално в ING, като последно е оглавявал отдел Финансово Кредитиране в ING Bank Полша. Гжегож приема за своя мисия да приложи успешните международни ING практики за подобряване на околната среда на локално ниво в България.

Конкурсът се реализира от:


С подкрепата на