УЧЕНЕ ЧРЕЗ ПРЕЖИВЯВАНЕ

Моделът учене чрез преживяване е в основата на обучението в програмата. Интерактивни обучителни
формати, уникални модули с реални бизнеси казуси и практически симулации.

About eductbg2018