ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Отворен достъп до най-интересните професионални мобилни и онлайн програми в мрежата на Climate-KIC.
Курсовете привличат представители на бизнеса, институциите, образованието от цяла Европа и допринасят
за обмяна на опит, знания и умения и изграждане на капацитет за устойчиво управление.

About eductbg2018