ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

В програмата ще вземат участие български и международни преподаватели,
лектори и тренери с експертиза в сферата на кръговата икономика,
системните иновации, чистите технологии и устойчивия мениджмънт.

About eductbg2018