Project name:

СЪЩНОСТ И ПРИНЦИПИ НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА

Project description:

Концепцията за кръгова икономика предлага напълно различен подход – след като изпълнят функциите, за които са били създадени, благата трябва да се рециклират и да използват като нов ресурс. По този начин кръгът на използването на материалите ще се затвори и постепенно ще се стигне до състояние на икoномика без отпадъци. Обучението по дисциплината предвижда изучаването на същността и принципите на кръговата икономика, както и начините за преминаване към нея.

About eductbg2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *