Markus Laubscher

Маркус е директор “Устойчивост и кръгова икономика” във Philips, Холандия. Той осъществява надзор върху пилотните проекти за прилагане на кръгова икономика, проследява напредъка, стимулира изграждането на капацитет и е оперативно лице за контакт относно партньорства в областта. Основната му област на експертиза е в устойчивата стратегия за бизнеса и иновациите, изградена в продължение на повече от 10 години корпоративни прочвания, рисково финансиране и консултиране за Philips. Преди да се присъедини към Philips, Маркус получава докторска степен по биомедицинска оптика в Швейцарския федерален технологичен институт и притежава магистърска степен по физика от Университета в Карлсруе и Политехническия институт в Гренобъл.

About eductbg2018