Мадлена Владимирова

Мадлена Владимирова е директор „Пазари“ на Green Business Norway – частна независима членска организация на норвежката CleanTech индустрия и координатор на проект CESME – Кръгова икономика за малки и средни предприятия. Тя е мениджър бизнес развитие на проекти в областта на зелените технологии и кръговата икономика, свързани с преки чужди инвестиции и трансфер на технологично “know-how” от Скандинавия, както и консултант по програми финансирани от ЕС и грантови схеми от други международни донори. Има опит в областта на управлението на отпадъци и отпадъчни води като неразделна част от концепцията за кръгова икономика.

About eductbg2018