доц. Стилиян Стефанов

Преподавател по дисциплините „Екология и устойчиво развитие“ и „Устойчиво потребление и
производство“ в Университета за национално и световно стопанство. Член е на International Society of Commodity Science and Technology (IGWT).

About eductbg2018