доц. д-р Юлия Добрева

Доц. д-р Юлия Добрева е хоноруван преподавател във ВУЗФ, както и лектор на базираната в София програма на CITY College, международен факултет на Университета в Шефилд. Преподава бакалавърски курс по бизнес икономика, основи на счетоводството и устойчиво развитие и бакалавърски и магистърски курсове по световната икономика и устойчиво развитие. Освен академичната си работа, д-р Добрева работи като финансов анализатор в Централна кооперативна банка, PLC – HQ, София. Д-р Добрева има редица публикации в международни списания по въпроси, свързани с публичните финанси, околната среда и устойчивото развитие. Докторската й степен е защитена в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

About eductbg2018