проф. д-р Виржиния Желязкова

Зам. ректор по учебната дейност и качеството, от 2013 г. до момента и член на Звеното за иновации във ВУЗФ. От 2018 година е професор по научното направление Икономика (Финансови аспекти на кръговата икономика и екологичния риск). Преподавател по „Международна финанси”, „Финансиране на външнотърговски сделки” и „Управление на финансовия риск”, както и по „Финансов мениджмънт” в Международния факултет на университета в Sheffield City College. Има банков опит в областта на бюджетирането, инвестиционното планиране и контрола на разходите. Национално контактно лице по финансовите въпроси на рамковата програма за научни изследвания „Хоризонт 2020” за България. Опит в международния отдел на „Мерцедес-Бенц”, Истанбул. Автор на редица публикации по теми, свързани с финансите, зелено банкиране.

About eductbg2018