доц. д-р Юлия Добрева

Доц. д-р Юлия Добрева е хоноруван преподавател във ВУЗФ, както и лектор на базираната в София програма на CITY College, международен факултет на Университета в Шефилд. Преподава бакалавърски курс по […]