Моделът на кръгова икономика в електронната индустрия

Ние все повече сме заобиколени от все по-сложни технологични продукти, от смартфони и компютри до микроскопични умни устройства. Въпреки, че този тип електроника се е превърнала в съществена част от живота ни, повечето подобни устройства се третират все едно, че са за еднократна употреба.

Ако искаме да се възползваме от предимствата на технологичните иновации и достъпа до услугите, които предлагат електронните устройства, трябва да създадем устойчива система при производството, потреблението и изхвърлянето на електроника, която да работи. Проучване на Фондация Елън МакАртър предлага първоначален преглед на това как принципите на кръговата икономика могат да бъдат приложени към електронната индустрия.

Анализът е направен въз основа на над 40 интервюта с водещи компании и изследователи.
Целият документ може да видите и изтеглите тук.

About eductbg2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *