Бизнесът на бъдещето – историята на българската биотехнологична компания Byomic

В нашата блог рубрика "Бизнесът на бъдещето" ви представяме историите на стартиращи компании от различни индустрии, които прилагат кръговия икономически модел, за да създават иновативен и устойчив продукт или услуга. Днес си говорим с Атанас Енев, съосновател на българската компания Byomic, как бизнесът може да бъде едновременно пазарно успешен, екологично и социално отговорен и какви са предизвикателствата за създаване на иновации в сферата на кръговата икономика.

Каква е идеята зад Byomic ?

А: Byomic е биотехнологична компания, създадена с цел да разработва продукти по естествени процеси, чрез употребата на неизползвани/ отпадни ресурси. Тези ресурси са лесно достъпни, икономически ефективни за продавача и купувача и тяхното ползване като изходна суровина води до създаването на кръгови продукти. Пример за такива ресурси са остатъчни агрокултурни отпадъци - слама, жилки и др. От друга страна, ползването на естествени процеси, за отправна точка, води до създаването на производствени процеси, който са екологично чисти и с малък въглероден отпечатък.

Какво е предимството на Вашия продукт пред конвенционален/ стандартен и какво е отражението ви върху околната среда ?

Продуктите който разработваме сега са еко композитни плочи с 70% по-малки дървесина и без никакви синтетични лепила и еко транспортни опаковки, наподобяващи стиропор, но изцяло биоразградими.

Предимство и при двата е оптимизирано ползване на ресурси. Употребата на отпадни такива, води до намаляване на нуждата за създаване на нови ресурси. Така се намалява вредно влияние върху околната среда при индустриалното им производство и се ограничава количествата отпадък, който се депонира или гори. Пример за това е изсичането на дървесна маса за производство на композитни плоскости за мебелното производство. При ползване на агрикултурен отпадък като заместител на дървесната маса се изсичат по-малко дървета. Друго предимство е, че продуктите се произвеждат от екологично чисти съставки, без добавяне на синтетични такива. Това води до биоразградими продукти, които не вредят на околната среда след края на жизнения им цикъл.

Споделете повече за екипа зад компанията

Марияна има над 10-годишен опит в областта на чистите технологии и устойчивите иновации. Тя е ментор и бизнес коуч на десетки стартиращи фирми и има богат опит в международното управление на проекти, създаване на програми за ускоряване и подкрепа на иновативни МСП за достъп до нови пазари и възможности за финансиране.

Любомир е целеустремен професионалист с голям финансов и бизнес опит. В кариерата си е инвестирал в редица предприемачески инициативи и неговата експертиза е допринесла за успешното им развитие. Заради опитът му с финансови, институционални, административни и частни организации отговаря за цялостното стратегическо управление на проекта. Любомир е член на Управителния съвет на Камарата на строителите в България.

Алберт е един от водещите експерти в областта на биотехнологиите в България. Той има над 30 години опит и приблизително 180 публикации, много побликувани патенти за научни разработки и книги. Той е работил по редица големи промишлено ориентирани проекти за големи международни корпорации като EADS, HUVEPHARMA и SELUR. Албърт е водещ учен, отговаря за технологичното развитие на компанията.

Деян е учил бизнес и мениджмънт в университета в Глазгоу и е работил с японски, немски и български екипи, както в страната, така и в чужбина. Дейностите му в миналото включват набирането, обучението, мотивацията и качествения контрол на ключовия персонал.

Атанас е практикуващ архитект и има над 5-годишен опит в управлението на големи промишлени проекти, които изискват координиране на разнообразни екипи от подизпълнители и партньори. Той отговаря за стратегическото планиране и придобиването на клиенти в екипа.

Какви са основните предизвикателства за Вашата стартираща компания ?

Най-голямото предизвикателство беше намирането на подходящи индустриални партньори, който открихме в лицето на Cleantech Bulgaria, EIT, Climate-KIC, Zagorka и в последствие Green for Growth Fund и Finance in Motion. Без тях нямаше да успеем да постигнем целите си в такъв кратък период от време. Бъдещо предизвикателство е валидиране на параметрите за индустриално производство чрез създаване на пилотна инсталация, която ще изкара технологията от лабораторни условия.

Споделете за своите последни успехи у нас и на международната бизнес сцена

Гордеем се да кажем че благодарение на подкрепата на нашите партньори, в рамките на предходната година успяхме да:
привлечем инвестиции над 200 000 лева, привлечем водещ професиналист в сферата на биотехнологиите към екипа, произведем и продадем първи продукт, завършим лабораторното проучване за технологията и да правим крачки към създаване на индустриален производствен процес, спечелим второ място на престижния конкурс Clim@ във Франкфурт измежду 260 компании в зеления сектор в световен мащаб, да спечелим приз за най-добър стартъп в Европа в категорията Зелени компании според Startup Europe Awards, да бъдем номинирани като една от топ 30 компании на EIT, Climate-KIC, с възможност да се представим на SLUSH фестивала в Хелзинки

Следите ли други компании, които работят върху разработването на подобни продукти, с близък до 0 % отпечатък (или без отпадък) ? Споделете интересен пример от световния пазар.

Да, следим Ecovative и MycoWorks, който разработват страхотни продукти ползвайки подобна технология, базиране на гъбен мицел и агрикултурни отпадъци. Примерът, който ни впечатлява най-много е кожа от гъбен мицел, която има всички свойства на животинската такава, но се произвежда по-бързо и с по-малък отпечатък върху околната среда.

Търсят ли големите корпорации възможности за иновации в тази посока, дайте примери ?
Да, големите корпорации определено търсят възможности за иновация в тази посока. Регулации и световни тенденции сочат към нужда от екологично чисти и щадящи природата продукти и това е ясно осъзнато от най-големите компании в световен мащаб. Пример за това са Unilever, които се свързаха с нас по-рано тази година, за да дискутираме точно тази тема, както и Zagorka, с който обсъждаме потенциална полза от нашата технология.

Какво според Вас е бъдещето на моделът на кръгова икономика и има ли шанс да стане основна икономическа алтернатива ?

Осъзнаваме, че екологично чистите продукти, устойчивите производствени процеси и разумното боравене с ресурси водят до по-икономическо целесъобразно производство т.е. повече печалби, в противовес на разбиранията наложили се през отминалия век. Този факт задвижва налагането на регулационни механизми в световен мащаб, които стимулират създаването на продукти в сферата на кръговата икономика. Иначе казано опазването на околната среда води до стабилно развиващи се бизнеси и е в наш икономически и общочовешки интерес да създаваме процеси, който водят до това.

About eductbg2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *