Системни иновации и кръгова икономика, Мастър клас – Валенсия

Интензивен шестдневен курс, насочен към повишаване на способността ви да проектирате и провеждате инициативи за иновации, за да преобразувате градските системи за управление на водите, за да разчитате повече на кръгов модел. Промените в потреблението на вода, повторното използване на вода от различни източници, третирането на отпадъчните води по модела на кръгова икономика ще бъдат някои от обхванатите теми.
Курсът предлага изключително иновативна атмосфера чрез сериозни игри, визуални инструменти, ко-творчески методи и дейности за участие. Ще достигнете до нови идеи, като си взаимодействате с международни експерти и работите по собствените си предизвикателства. Следобед екипите от участници ще бъдат натоварени с конкретен случай с цел създаване на реално решение чрез прилагане на новата рамка и съответните инструменти. До края на курса ще се научите как да проектирате и управлявате иновационни процеси във вашата компания.

6-11 Ноември 2017

 

About eductbg2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *