ПРИЕМ

ЕТАПИ НА КАНДИДАТСТВАНЕ

етап 1 – Предварителен подбор по документи

 • Попълване на регистрационна форма с прилагане на професионална биография.
  След като попълните Вашата регистрационна форма, очаквайте представител на програмата да се свърже с Вас.
  * Важно: За да кандидатствате, трябва да притежавате диплома за завършено висше образование степен „бакалавър".

етап 2 – Събеседване с кандидатите

 • Кратко събеседване със селектираните кандидати с цел запознаване с детайли от техния професионален, образователен и академичен опит и интересите им в областта на устойчивия мениджмънт.

етап 3 – Записване за програмата (до 25 септември 2019 г)
След провеждане на събеседването ще получите насоки и съдействие за записване в магистърската програма.

октомври, 2019г. – Начало на новата учебна година

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ

Продължителността на обучението в зависимост от образователната степен на кандидатите е:

 • 2 семестъра – за завършилите икономическа специалност в бакалавърска или магистърска степен;
 • 3 семестъра (2 редовни и 1 допълнителен) – за завършилите неикономическа специалност в бакалавърска или магистърска степен. Допълнителният семестър e комбинация между входящи присъствени занимания, дистанционни онлайн материали и консултации и се провежда паралелно с основните семестри. Цената му е 550 евро.

 

Семестриалната такса за магистърската програма е 1500 евро.

Обучението продължава 2 семестъра, кaто лекциите се провеждат събота и неделя,  в сградата на ВУЗФ или София Тех Парк.


Такса за кандидатстване

 • Документи, обработка и студентска книжка  – 74 лв.


Финансови облекчения

 • При разсрочено плащане на семестриалната такса, тя се покрива на 4 вноски в рамките на семестъра.
 • Можете да кандидатствате и за студентски кредит, на който ВУЗФ да бъде гарант.


Документи за записване

 • Документите, които можете да закупите от книжарницата на ВУЗФ или изтеглите от тук.
 • Копие и оригинал на диплома или академична справка, която удостоверява, че студентът ще завърши висша образователна степен в годината на кандидатстване.
 • Документ за заплатена вноска към семестриалната такса.