КАНДИДАТСТВАЙТЕ

ТУК

Кръгова икономика

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩА ПРОГРАМАТА ?

Магистърската програма е подходяща за представители на висш и среден корпоративен мениджмънт, неправителствен сектор и институционални структури, стартиращи бизнеси

КАКВО ВИ ОЧАКВА ?

ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

В програмата ще вземат участие български и международни преподаватели, лектори и тренери с експертиза в сферата на кръговата икономика, системните иновации, чистите технологии и устойчивия мениджмънт.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Отворен достъп до най-интересните професионални мобилни и онлайн програми в мрежата на Climate-KIC. Курсовете привличат представители на бизнеса, институциите, образованието от цяла Европа и допринасят за обмяна на опит, знания и умения и изграждане на капацитет за устойчиво управление.

УЧЕНЕ ЧРЕЗ ПРЕЖИВЯВАНЕ

Моделът учене чрез преживяване е в основата на обучението в програмата. Интерактивни обучителни формати, уникални модули с реални бизнеси казуси и практически симулации.

ПРОГРАМАТА СЕ РЕАЛИЗИРА ОТ

ПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ